Kurs przeznaczony dla słuchaczy Studium Pedagogicznego dla Asystentów i Doktorantów prowadzonego przez Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej i stanowi integralną część modułu - Seminarium Pracy Końcowej prowadzonego przez autora kursu

Kurs przeznaczony dla słuchaczy Studium Pedagogicznego dla Studentów, prowadzonego  przez Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej

Kurs jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych w ramach Studium Pedagogicznego dla Absolwentów szkół wyższych CPiP PK.