Kurs przeznaczony dla słuchaczy Studium Pedagogicznego dla Asystentów i Doktorantów prowadzonego przez Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej i stanowi integralną część modułu - Seminarium Pracy Końcowej prowadzonego przez autora kursu

Kurs przeznaczony dla słuchaczy Studium Pedagogicznego dla Studentów Politechniki Krakowskiej CPiP rok akad. 2017/2018

Kurs przeznaczony dla uczestników Studium Pedagogicznego dla Absolwentów szkół wyższych - Planowanie Dydaktyczne, Pomiar Dydaktyczny, Dydaktyka cyfrowa