Kurs przeznaczony dla słuchaczy Studium Pedagogicznego dla Studentów Politechniki Krakowskiej CPiP rok akad. 2017/2018

Kurs przeznaczony dla słuchaczy Studium Pedagogicznego dla Studentów, prowadzonego  przez Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej

Kurs jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych w ramach Studium Pedagogicznego dla Absolwentów szkół wyższych CPiP PK.

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Lądowej i jest uzupełnieniem przedmiotu Edukacja do twórczego kształcenia inżynierów