Kurs przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem z zasobów i usług Biblioteki PK.

European Heritage – a course devoted to the subject of European heritage, digitized collections of resources, created by Polish scientific and cultural institutions (scientific libraries, museums, archives).

Subject of the course: 
1. European heritage
2. Preserving heritage: World and European policy
3. Open resources
4. Digitisation
5. European Technical Heritage
6. The Repository of the Cracow University Of Technology (RPK)


   Europejskie dziedzictwo kulturowe i naukowe – kurs poświęcony tematyce dziedzictwa europejskiego, zdigitalizowanym kolekcjom zasobów, tworzonym przez polskie instytucje naukowe i kulturalne tj. biblioteki naukowe, muzea, archiwa.

Tematyka kursu:
1.  Dziedzictwo kulturowe
2. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego – polityka europejska i polska
3. 
Digitalizacja dziedzictwa europejskiego – otwarte zasoby kultury
4. 
Digitalizacja publikacji naukowych i uwalnianie badań – otwarte zasoby nauki
5. 
Europejskie Dziedzictwo Techniczne (EDT) – projekt Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej.
6. Repozytorium Politechniki Krakowskiej (RPK)