Kurs obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Materiałoznawstwo. Zawiera materiały dydaktyczne do zajęć i daje możliwość oddawania sprawozdań on-line.

Kurs omawia wybrane metody określania własności mechanicznych i jest uzupełnieniem zajęć laboratoryjnych z podstaw materiałoznawstwa.

Kurs zawiera podstawy mechaniki klasycznej.