E-kurs "Modelowanie i symulacja w środowisku MATLAB/Simulink" jest elementem pracy magisterskiej wykonanej w Instytucie Informatyki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK. Autor kursu: Marcin Majgier, promotor: dr inż. Bogumiła Mrozek