Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2012/2013

Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku kierunku Budownictwo w roku akademickim 2016/2017

Celem modułu jest nabycie wiedzy o wpływie otoczenia na człowieka oraz o potrzebach i mozliwosciach
kształtowania a takze projektowania układów wentylacji i klimatyzacji z uwzglednieniem warunków otoczenia
korzystnych dla fizjologii człowieka, parametrów termicznych powietrza otaczajacego człowieka, technicznych zabiegów zwiazanych z uzdatnianiem i odświeżaniem powietrza

Kurs jest przeznaczony dla studentów V semestru III roku Ochrony Środowiska