Podstawy informacji naukowej: Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej

Celem kursu jest zapewnienie studentom wsparcia na każdym etapie przygotowania  pracy dyplomowej. Pierwsza wersja kursu powstała w ramach projektu Politechnika XXI wieku.

Aktualizacja: maj 2020
Podstawy informacji naukowej: Warsztat przyszłego inżyniera

Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi typami źródeł (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej), sposobami ich wyszukiwania w zasobach Internetu. Kurs do samodzielnego studiowania.