Podstawy informacji naukowej dla studentów:  
kurs specjalistyczny dla WA


Podstawy informacji naukowej dla studentów:  
kurs specjalistyczny dla WFMiI


Podstawy informacji naukowej dla studentów:  
kurs specjalistyczny dla WIEiK


Podstawy informacji naukowej dla studentów:  
kurs specjalistyczny dla WIL


Podstawy informacji naukowej dla studentów:  
kurs specjalistyczny dla WIŚ


Podstawy informacji naukowej dla studentów:  
kurs specjalistyczny dla WM


Podstawy informacji naukowej dla studentów:  
kurs specjalistyczny dla WIiTCh


Podstawy informacji naukowej: Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej

Celem kursu jest zapewnienie studentom wsparcia na każdym etapie przygotowania  pracy dyplomowej. Kurs realizowany w ramach projektu Politechnika XXI wieku.


Podstawy informacji naukowej: Warsztat studenta - przyszłego inżyniera

Celem kursu jest zapoznanie studenta z różnymi typami źródeł (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej), sposobami ich wyszukiwania w zasobach Internetu. Kurs przydatny jest w procesie samodzielnego studiowania.