Kurs jest przeznaczony dla nowych użytkowników Biblioteki PK, w szczególności dla studentów I roku, którzy chcą zapoznać się z organizacją i działalnością Biblioteki PK. Udział w kursie wymaga logowania.