"Podstawy informacji naukowej"

Celem kursu jest przybliżenie organizacji i funkcjonowania biblioteki naukowej na przykładzie działalności Biblioteki Politechniki Krakowskiej.