Informacja naukowa dla doktorantów:
kurs specjalistyczny dla WIŚ

Informacja naukowa dla doktorantów:
kurs specjalistyczny dla WIEiK

Informacja naukowa dla doktorantów: 
kurs specjalistyczny dla WIiTCh

Informacja naukowa dla doktorantów: 
kurs specjalistyczny dla WM

Informacja naukowa dla doktorantów: 
kurs specjalistyczny dla WIL

Informacja naukowa dla doktorantów: 
kurs specjalistyczny dla WFMiI

Informacja naukowa dla doktorantów: 
kurs specjalistyczny dla WA

Informacja naukowa dla doktorantów: kurs podstawowy

Kurs dedykowany młodym naukowcom. Jego celem jest przybliżenie zagadnień związanych z przebiegiem kariery naukowej, możliwościami dokształcania i aktualizowania własnej wiedzy oraz zagadnień związanych z publikowaniem i prezentowaniem własnego dorobku naukowego.