Kurs prowadzony jest dla studentów I roku Inżynierii Materiałowej. Obejmuje podstawowe informacje na temat budowy makro- i mikroskopowej materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i  kompozytowych.