Prezentacja aktualnych architektur procesorów oraz systemów komputerowych (nowoczesne układy peryferyjne, architektury wielordzeniowe i rozproszone)