Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku studiów I stopnia i studentów II roku studiów II stopnia kierunku Matematyka.