Kursy jest przeznaczony dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Mechanicznego. Materiały zamieszczone w kursie wspomagają zajęcia laboratoryjne prowadzone w ramach przedmiotu Podstawy Nauki o Materiałach.


Test jest polecany studentom chcącym sprawdzić swoje wiadomości z metod opracowywania wyników pomiarowych oraz przygotować się do zajęć w laboratorium.