Kurs obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące analizy Fouriera, rachunku tensorowego i wariacyjnego oraz równań różniczkowych cząstkowych.