Kursobejmuje podstawowe wiadomości dotyczące rachunku tensorowego, równań różniczkowych cząstkowych oraz elementy rachunku wariacyjnego.