Lektorat języka angielskiego
część techniczna
mgr Marcin Mały