Seminarium dyplomowe dla studentów III roku kierunku Matematyka prowadzone przez dr K. Pałasińską