Kurs dotyczy jednego z modułów przedmiotu Technologie Wytwarzania i Przetwarzania Materiałów Inżynierskich I poświęconego tworzywom sztucznym (TS). Zawiera on materiały do wykładu i zajęć laboratoryjnych.

Kurs jest uzupełnieniem zajęć audytoryjnych i laboratoriów z podstaw nauki o materiałach.