Kurs jest poświęcony typowym problemom oraz podstawowym kierunkom ich rozwiązywania, pojawiającym się przed programistami przy opracowywaniu inżyniersko-technicznych systemów komputerowych. W charakterze przykładów rozpatrzone zostały typowe algorytmy algebry liniowej: obliczenia iloczynu skalarnego dwóch wektorów, mnożenie macierzy przez wektor, macierzy przez macierz, rozwiązywanie układów równań liniowych algebraicznych z macierzami gęstymi oraz rzadkimi symetrycznymi przy zastosowaniu metod bezpośrednich. Szczególną uwagą zostały objęte trzy kierunki: osiągnięcie wysokiej wydajności na każdym z procesorów, osobliwości zrównoleglenia obliczeń na wielojądrowych komputerach PC oraz podstawowe sposoby pracy z macierzami rzadkimi. Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunków technicznych, takich jak informatyka stosowana i matematyka obliczeniowa, może też być pożyteczny dla deweloperów oprogramowania, użytkowników programów oraz pragnących głębiej zrozumieć zasady pracy nowoczesnych systemów komputerowych z dziedziny obliczeń technicznych.

Miejsce na przesyłanie i odbieranie poprawionych prac dyplomowych.