Kurs w ramach blended learning dla studentów Informatyki WIEiK i WFMiI

Kurs dla studentów III roku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej - uzupełnienie zajęć z przedmiotu Angielska Terminologia Chemiczna /Chemical Terminology in English/ w systemie blended learning.

Lektorat języka angielskiego
studia I stopnia
mgr Marcin Mały