Kurs przeznaczony dla studentów I i II roku Wydziału Architektury jako narzędzie wspomagające kurs języka angielskiego prowadzonego metodami tradycyjnymi w ramach systemu blended learning.

Kurs dedykowany jest studentom Wydziału Inżynierii Środowiska w ramach systemu blended learning.

English for Engineers jest kursem doskonalącym umiejętności językowe na poziomie B2 i C1.

Głównym założeniem kursu jest poszerzenie bazy słownictwa w zakresie języka specjalistycznego, a także ćwiczenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem materiałów autentycznych związanych z kierunkiem studiów.Kurs w ramach blended learning dla studentów Informatyki WIEiK i WFMiI

Kurs dla studentów III roku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej - uzupełnienie zajęć z przedmiotu Angielska Terminologia Chemiczna /Chemical Terminology in English/ w systemie blended learning.

Lektorat języka angielskiego
studia I stopnia
mgr Marcin Mały