Kurs przeznaczony dla studentów I i II stopnia objętych wychowaniem fizycznym w ramach nauczania na odległość.