Informacja naukowa dla pracowników naukowych
i dydaktycznych: 
kurs podstawowy

Tematyka: wyszukiwania informacji w różnych źródłach,wyszukiwanie informacji patentowej i normalizacyjnej, zagadnieńnia bibliograficzne i bibliometryczne. Kurs stanowi wprowadzenie do zagadnień omówionych szczegółowo w kursach specjalistycznych. Informacja naukowa dla pracowników naukowych
i dydaktycznych: kurs specjalistyczny dla WAInformacja naukowa dla pracowników naukowych
i dydaktycznych: kurs specjalistyczny dla WFMiI
Informacja naukowa dla pracowników naukowych
i dydaktycznych: kurs specjalistyczny dla WIEiK


Informacja naukowa dla pracowników naukowych
i dydaktycznych: kurs specjalistyczny dla WIL


Informacja naukowa dla pracowników naukowych
i dydaktycznych: kurs specjalistyczny dla WIŚ


Informacja naukowa dla pracowników naukowych
i dydaktycznych: kurs specjalistyczny dla WM