Kurs przeznaczony jest dla uczniów Klasy Patronackiej Politechniki Krakowskiej  z VII LO w Krakowie