Wykład przeznaczony dla studentów III-go roku, kierunku Inżynieria Biomedyczna. Obejmuje zagadnienia dotyczące budowy i zasad funkcjonowania sztucznych narządów.