Kurs zawiera materiały dydaktyczne dla uczniów szkół średnich wykonujących ćwiczenia laboratoryjne z fizyki w IFPK.