Kurs zawiera materiały dydaktyczne do laboratorium fizycznego dla Zespołu Szkół Energetycznych