Kurs z zakresu zajęć laboratoryjnych prowadzonych w ramach przedmiotu Materiały inżynierskie. Kurs umożliwia studentom dostęp do materiałów dydaktycznych oraz oddawanie sprawozdań on-line.