Model Hestona. Korelacje na rynkach finansowych. Metoda minimalizacji ryzyka na rynku rzeczywistym. Teoria macierzy przypadkowych a finanse.

przygotował: dr Robert Gębarowski