Przeznaczony do prezentacji kopiowania kursu z moodle 1 na moodle 2