Słownik


Słownik pojęć.

Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Dalej)
  Wszystkie

C

c-learning

c-learning - nauczanie konwencjonalne (w klasach)

CALL

Termin CALL jest akronimem, który znaczy Computer-Assisted Language Learning czyli nauka języków wspomagana komputerem.

(źródło Wikipedia)

CBT

CBT (Computer Based Training) - nauczanie z wykorzystaniem komputera lub komputerów

chat

chat – rodzaj internetowej pogawędki i jedna z usług internetowych

(źródło Wikipedia)

CMS - system zarządzania treścią

System zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS) jest to aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny.

(źródło Wikipedia)

Computer-Aided Instruction

Computer-Aided Instructio lub Computer-Assisted Instruction - Nauczanie Wspomagane Komputerowo; systemy nauczania realizowane niemal całkowicie za pomocą komputerów, zarówno jeśli chodzi o część wykładową, jak i rozmaitego rodzaju ćwiczenia i testy.

(źródło Wikipedia)

czat

Czat (z ang. chat – rozmowa), używana jest również angielska pisownia chat – rodzaj internetowej pogawędki i jedna z usług internetowych.

(źródło Wikipedia)

D

d-learning

D-learning lub dLearning (ang. distance learning) – uczenie się na odległość. Charakteryzuje się ono odseparowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od grupy uczących się, zastępując bezpośrednią komunikację interpersonalną (typową dla konwencjonalnej edukacji) komunikacją, w której pośredniczy tradycyjna poczta i technologia komunikacyjna.

(źródło Wikipedia)

Downloadable Content - DLC

Downloadable Content (DLC) - produkt udostępniany ludziom poprzez Internet.

(źródło Wikipedia)

dydaktyka

Dydaktyka ogólna (gr. nauczający) – nauka o nauczaniu i uczeniu się, czyli o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania-uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka.

(źródło Wikipedia)


Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Dalej)
  Wszystkie