Słownik


Słownik pojęć.

Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  (Dalej)
  Wszystkie

P

przeglądarka internetowa

Przeglądarka internetowa – program komputerowy, służący do pobierania i wyświetlania zawartości dokumentów z serwerów internetowych, a także odtwarzania plików multimedialnych (czasem za pomocą różnych wtyczek).

(źródło Wikipedia)

R

rapid e-learning

Rapid e-learning – typ kursu e-learningowego wyszczególniany ze względu na kryterium czasowe jego trwania.

(źródło Wikipedia)

RSS

RSS – umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach.

(źródło Wikipedia)

S

samokształcenie

Samokształcenie - samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy.

(źródło Wikipedia)

SCORM

SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model) to standard (specyfikacja) zapisu danych do e-learningu. Przedstawia sposób komunikacji pomiędzy klientem oraz serwerem.

(źródło Wikipedia)

spam

Spam – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w Usenecie.

(źródło Wikipedia)

system e-learningowy

System e-learningowy - system, który ma na celu wspomagać proces e-learningu.

(źródło Wikipedia)

U

Unschooling

Unschooling - forma edukacji, w której uczenie się opiera się na zainteresowaniach, potrzebach i celach ucznia.

(źródło Wikipedia)

URL

URL (ang. Uniform Resource Locator) oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych.

(źródło Wikipedia)

V

VLE

VLE (Virtual learning environment) - środowisko nauczania e-learningowego

Strona: (Poprzedni)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  (Dalej)
  Wszystkie