Słownik


Słownik pojęć.

Wszystkie kategorie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Dalej)
  Wszystkie

E-LEARNING

Academia Electronica

Academia Electronica - pierwsza polska wirtualna akademia skupiająca zainteresowanych tematyką Second Life działająca od października 2007 r.

(źródło Wikipedia)

adaptive learning

Adaptive learning - nauczanie dające możliwość zmiany formy dostarczanej treści (możliwość wydrukowania materiałów kursu e-learningowego)

ADDIE

ADDIE - proces nauczania zakładający pięć etapów: analizę, projekt, budowę, implementację (wdrożenie) oraz ewaluację  (ocenę).

(źródło esee.eu)

Adobe Reader

Adobe Reader (poprzednio Adobe Acrobat Reader) – bezpłatny program firmy Adobe Systems, udostępniany na większość platform komputerowych, służący do czytania publikacji elektronicznych w formacie PDF (Portable Document Format) przygotowanych w pakiecie Adobe Acrobat lub za pomocą jednego ze sterowników PDF udostępnionych przez firmy trzecie.

(źródło Wikipedia)

AICC

AICC (Aviation Industry CBT Committee) - standard projektowania szkoleń e-lerningowych

aplikacja

Aplikacja - konkretny ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność element oprogramowania użytkowego, które jest podkategorią oprogramowania.

(źródło Wikipedia)

AVI

AVI (ang. Audio Video Interleave) to kontener danych audiowizualnych. Został wprowadzony w roku 1992 przez firmę Microsoft jako element strategii przystosowania systemu Windows do obsługi multimediów, stanowiący część technologii Video for Windows.

(źródło Wikipedia)

backup - kopia

Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) lub po prostu Backup – w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Proces wykonywania kopii bezpieczeństwa, w odniesieniu do kopii długotrwałych, jest nazywany archiwizacją.

(źródło Wikipedia)

blended learning

Blended learning (nauczanie komplementarne) łączy nauczanie bezpośrednie (tradycyjne) z nauczaniem przez komputer. Jest to połączenie dwóch różnych środowisk nauczania, i zestawienie ich w taki sposób, by zapewnić jak najlepsze warunki do nauki, jak również by uczyć się w sposób jak najbardziej wydajny.

(źródło Wikipedia)

blog

Blog (ang. web log dziennik sieciowy) — rodzaj strony internetowej zawierającej określoną liczbę odrębnych, samodzielnych, uporządkowanych chronologicznie wpisów, których twórcą jest właściciel bloga.

(źródło Wikipedia)


Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Dalej)
  Wszystkie