Słownik


Słownik pojęć.

Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

L

LAN

Sieć lokalna (ang. Local Area Network stąd używany także w języku polskim skrótowiec LAN) (wewnętrzna sieć) – najmniej rozległa postać sieci komputerowej, większa jednak od sieci osobistej PAN (ang. Personal Area Network), zazwyczaj ogranicza się do jednego budynku (biura) lub kilku pobliskich budynków (np. bloków na osiedlu).

(źródło Wikipedia)

Learning Content Management System - LCMS

LCMS - Learning Content Management System - System Zarządzania Treścią Szkoleniową.

(źródło Wikipedia)

Learning Management System - LMS

Learning Management System, (LMS z ang.: System Zarządzania Nauczaniem) (źródło Wikipedia)

Life Communication System - LCS

LCS - Life Communication System - System Zarządzania Komunikacją Synchroniczną

(źródło Wikipedia)

lurkowanie

Lurkowanie - bierna obserwacja tego co się dzieje online bez podejmowania jakichkolwiek działań.