Zmiana hasła

Aby zmienić hasło należy zalogować się na platformie ELF (1) i tam będą Państwo mogli zmienić hasło. Baza ELF (2) jest synchronizowana z bazą ELF (1).

Last modified: Monday, 19 May 2014, 12:16 AM